มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
15/1 หมู่ที่ 1 ซ. พระมหาการุณย์ 25 ถ. ติวานนท์-ปากเกร็ด 56 ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

 

ทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งที่ 10 และ ไถ่โค-กระบือ ปี 58

 

ประมวลภาพงานทอดผ้าป่าฯ ปี 2558    

1.ไถ่ชีวิต โค-กระบือ ปี 2558   ราคาที่ไถ่จากโรงฆ่าสัตว์  -โค(วัว) 27,000 บาท/ ตัว  -กระบือ (ควาย) 30,000 บาท/ ตัว 

ปีนี้ทางสมาชิกได้ร่วมไถ่ชีวิต  โค ได้ทั้งหมด 27 ตัว = 729,000 บ. กระบือ ได้ทั้งหมด 30 ตัว = 900,000 บ.

รวมทั้งสิ้น 1,629,000  บาท

หมายเหตุ : มูลนิธิฯ เป็นเพียงสะพานบุญให้สมาชิกทุกท่านไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ได้ดำเนินการไถ่ชีวิตโค-กระบือเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27/04/58 

 

2.ผ้าป่าสุนัข ได้ยอดทั้งหมด 1,600,000 บาท (ยังไม่ได้หักค่าจัดงาน) หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะเก็บไว้ดูแลสัตว์พิการ ปรับปรุงคุณภาพของสัตว์ป่วย 

 

3.ผ้าป่าฯ บริจาคพัดลมติดผนัง ขนาด 22 นิ้ว  ได้ทั้งหมด 10 ตัว เพื่อติดในโซนสัตว์
และ สมาชิกนำมาบริจาคเพิ่มเติม

3.ผ้าป่าฯ บริจาคพัดลมติดผนัง ขนาด 22 นิ้ว ได้ทั้งหมด 10 ตัว เพื่อติดในโซนสัตว์และ สมาชิกนำมาบริจาคเพิ่มเติม


** ขอขอบคุณผู้สนับสนุน **

ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี และ ปศุสัตว์อำเภอปากเกร็ด

ทีมงานอาร์สยาม พร้อมด้วย ศิลปิน,พิธีกร

ลูกตาล อาร์สยาม   

รพส.วุฒิชัย

รพส.ทองหล่อ 

นสพ.วิรัช ธนพัฒนเจริญ

กลุ่มนักดนตรีโฟล์ค 

ศูนย์ฝึกสุนัขไชยภักดิ์ 

คณะผู้จัดทำโรงทานที่จัดทำอาหารในซุ้มต่างๆ 

และขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญ ผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน 

ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย สมหวังทุกประการ 

 

มูลนิธิฯ 

30/4/58