มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
15/1 หมู่ที่ 1 ซ. พระมหาการุณย์ 25 ถ. ติวานนท์-ปากเกร็ด 56 ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

 

ทำวัคซีนประจำปี 2558 By รพส.ทองหล่อ

ขอขอบคุณ "โครงการ ทองหล่ออาสา" ที่ให้ความกรุณามาทำวัคซีนประจำปี ให้สุนัขและแมวที่บ้านบางเลน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558    

ขอบพระคุณมากๆค่ะ 
มูลนิธิฯ