มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
15/1 หมู่ที่ 1 ซ. พระมหาการุณย์ 25 ถ. ติวานนท์-ปากเกร็ด 56 ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

 

ทอดผ้าป่าน้องหมาครั้งที่ 8 ปี 2556

ภาพวันงานทอดผ้าป่าสามัคคี ครั้งที่ 8 วันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2556 มีสมาชิกมาร่วมงาน เกือบ 500 ท่าน มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกภายในงาน มากมาย