มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
15/1 หมู่ที่ 1 ซ. พระมหาการุณย์ 25 ถ. ติวานนท์-ปากเกร็ด 56 ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

 

วัคซีนรวม+พิษสุนัขบ้า By รพส.วุฒิชัย

โครงการ "Wutichai Vet Hosp Charity 2015" สนับสนุน โดย รพส.วุฒิชัย จัดทำวัคซีนรวม และ พิษสุนัขบ้า จำนวน 350 ตัว ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ให้สุนัขที่มูลนิธิฯ ปากเกร็ด คุณหมอบอกว่า เด็กๆที่บ้านปากเกร็ด แรงเยอะ และ จับยากพอสมควร แต่ก็สำเร็จไปด้วยดี 

ขอขอบคุณ คุณหมอ และ ทีมงาน มากๆค่ะ 

มูลนิธิฯ  26/02/58