มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
15/1 หมู่ที่ 1 ซ. พระมหาการุณย์ 25 ถ. ติวานนท์-ปากเกร็ด 56 ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

 

โครงการ Care & Share By Appco

ทางบริษัท แอปโค จำกัด ได้ทำโครงการหาทุนมาช่วยเหลือมูลนิธิฯ และมูลนิธิฯ ได้นำเงินที่ได้รับมอบมานั้นมาปรับปรุง และ ดูแลสุขภาพสัตว์ 

 
1.ส้รางโกดังไว้เก็บอาหาร ที่ @บางเลน  และ ทาสีตึก และ จะปรับปรุงโรงเรือนสุนัข เนื่องจากโรงเรือนผุพัง จากโดนน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 54 ที่แช่ขังอยู่เป็นเวลานาน


 2.สร้างสระน้ำใหม่ จำนวน 2 สระ ให้สุนัขไว้คลายร้อน @บางเลน


 3.สร้างซุ้ม ร่มเย็น จำนวน 11 ซุ้ม เพื่อให้สุนัขพักผ่อนหลังจากทานข้าวเสร็จ@บางเลน


4.ทำหลังคาซุ้มที่นั่งและหลัง คาสะพานทางเดิน


5.เปลี่ยนพื้นกรงสัตว์พิการ เป็น สแลค เพื่อลดการอับชื่นเวลาสุนัขขับถ่าย และ ทำความสะอาดง่าย @ปากเกร็ด 


6.ปรับปรุงพื้นโรงเรือนใหม่ ทั้งหมด เพราะพื้นเดิมเก่ามาก ก่อสร้างมานาน ชำรุด และมีกลิ่นสะสมมาก @ปากเกร็ด


รายละเอียดโครงการ Care & Share

- ระดมทุนจากการจำหน่ายสินค้าเป็นเซ็ท ให้กับบุคคลทั่วไป ตามห้างสรรพสินค้าและสถานที่่ต่างๆ (ออกบูท) หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วนำมามอบช่วยเหลือ

ระยะเวลาของโครงการ เริ่ม ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2559 

 

ขอขอบคุณ บ.แอปโค จำกัด ที่จัดทำโครงการดีๆ ช่วยเหลือสัตว์ด้อยโอกาสและขอบคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนโครงการด้วยดีมาโดยตลอด  

 ขอบพระคุณมากค่ะ มูลนิธิฯ 


โครงการที่เกี่ยวข้อง  ปูพื้นกรงบ้านปากเกร็ด เพื่อสัตว์พิการ ปี57