มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
15/1 หมู่ที่ 1 ซ. พระมหาการุณย์ 25 ถ. ติวานนท์-ปากเกร็ด 56 ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

 

บ้านบางเลน (ยังไม่เปิดให้เข้าเยี่ยม)

สืบเนื่องมาจากปริมาณน้องหมาในความอนุเคราะห์เพิ่มปริมาณมากขึ้น ส่งผลให้มูลนิธิฯ บ้านปากเกร็ดแออัด ไม่สามารถขยายได้อีกต่อไป เพราะพื้นที่เดิมได้ถูกพัฒนาจนเต็มศักยภาพ ปริมาณสัตว์ที่อยู่ในความดูแล ณ ขณะนั้นมีเกือบ 1,000 ชีวิต ในขณะที่มูลนิธิฯ กำลังเร่งหาทางออกอย่างเหมาะสม ทาง “เพดดีกรี” บริษัทผลิตอาหารสัตว์ยักษ์ใหญ่ ในฐานะหนึ่งในหน่วยงานเอกชน ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนมูลนิธิฯ มาโดยตลอด ได้ช่วยเหลือมอบเงินจำนวน 2 ล้านบาท จัดซื้อที่ดินเปล่าจำนวน 22 ไร่ ที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม เพื่อให้ทางมูลนิธิฯ ดำเนินการขยายสถานที่ลดความแออัดของบ้านปากเกร็ด รวมถึงสนองตอบนโยบายมูลนิธิฯ ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจสัตว์พิการ รวมถึงสัตว์ถูกทอดทิ้งทั้งหลายให้ดียิ่งขึ้นการพัฒนาบ้านใหม่บางเลนรุดหน้าค่อนข้างรวดเร็ว เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือจากรายการทีวี “แดนอาทิตย์อุทัย” ที่ค้นพบเรื่องราวของมูลนิธิฯ จากสื่ออินเตอร์เน็ต และได้เดินทางมาถ่ายทำสารคดีขนาดยาว ออกอากาศที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นตอนๆ ทำให้ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก เงินบริจาคจากแดนจึงหลั่งไหลเข้ามาทำให้โครงการบ้านใหม่บางเลน พัฒนาอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นส่วนของทัศนียภาพ ที่พักพนักงาน โรงเรือนของน้องหมาและอื่นๆ 

โครงการทั้งหมดใช้งบประมาณไปกว่า 25 ล้านบาท

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 นับเป็นฤกษ์ดีครั้งแรกได้ผ่องถ่ายน้องหมาจากบ้านปากเกร็ดไปยังบ้านใหม่น้องหมาบางเลน โดยได้โอนย้ายน้องหมาไปกว่า 700 ตัว ซึ่งชีวิตใหม่ ณ บ้านหลังใหม่ เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความมีชีวิตชีวา เพราะน้องหมาๆ เหล่านี้ มีพื้นที่วิ่งเล่น ออกกำลังกายอันกว้างขวาง ไม่ได้แออัดอย่างบ้านปากเกร็ด ทว่า ขณะที่พื้นที่กว้างกว่าเดิมมาก งบประมาณในการขยับขยายกลับอยู่อย่างจำกัด การพัฒนาจึงขยับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยโครงการเร่งด่วน คือ การเร่งสร้าง “บ้านทุพลภาพ” มีเป้าหมายเพื่อแยกสัตว์พิการถาวร แต่สุขภาพแข็งแรง ช่วยเหลือตัวเองได้เช่น ตาบอด ขาพิการ ให้มีที่อยู่เป็นสัดส่วน ทำให้บ้านบางเลนมีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่งดงามขึ้นทีละเล็กทีละน้อย

แล้วฝันก็ต้องสลายเมื่อบ้านบางเลน สวรรค์บนดินของเหล่าสี่ขาทั้งหลาย ประสบมหาอุทกภัยเมื่อปลาย ปี 2554 ซึ่งหลายๆ ที่ก็ประสบกับน้ำท่วมเช่นเดียวกัน  บ้านบางเลนที่เคยมีทัศนียภาพที่สวยงาม สำนักงาน บ้านแมวขนาดใหญ่เสียหายอย่างมาก และต้องใช้เม็ดเงินก้อนโตในการปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่หลังน้ำลด  ทำให้ทางมูลนิธิฯ มีแนวความคิดเห็นว่าจะพาน้องหมาหนีน้ำ หาบ้านใหม่ที่ถาวรและไม่มีประวัติน้ำท่วม นับเป็นงานใหญ่งานหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับการเริ่มใหม่อีกครั้งเพื่อ ”บ้านของสี่ขาอาภัพ” 

นี่คือสาเหตุที่ทำให้ทางมูลนิธิฯ ต้องดำเนินการสร้างบ้านใหม่ที่ถาวรหลังที่ 2 สำหรับน้องหมาเพื่ออยู่อาศัยที่ปลอดภัยและมีความสุขที่สุดกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ กับ “ โครงการหอบน้องหนีน้ำ สู่บ้านใหม่ จ.กำแพงเพชร ”