มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
15/1 หมู่ที่ 1 ซ. พระมหาการุณย์ 25 ถ. ติวานนท์-ปากเกร็ด 56 ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

 

บ้านกำแพงเพชร (ยังไม่มีสัตว์อยู่)

เนื่องจากบ้านใหม่หลังแรกที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม ประสบมหาอุทกภัยได้รับความเสียหายอย่างมากเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2554 และจะต้องใช้เม็ดเงินจำนวนมหาศาลในการปรับปรุงหลังน้ำลด  แต่สิ่งที่มูลนิธิฯ เล็งเห็นมากกว่าการปรับปรุงสถานที่ คือ ความไม่ปลอดภัยเรื่องที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายร้อยชีวิตอีกต่อไป เพราะพื้นที่บางเลนถูกกำหนดเป็นที่ผันน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีน เมื่อประสบกับปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ จึงดำเนินการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการหาที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ที่ไม่มีประวัติน้ำท่วมเลย และได้ข้อสรุปเป็นพื้นที่ จ.กำแพงเพชร  

มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการซื้อที่ดินจำนวน 44 ไร่ ที่เลขที่ 123 ต.วังทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  เพื่อปลูกสร้างที่อยู่ใหม่ให้กับน้องหมา-แมวได้มีบ้านที่อบอุ่น ปลอดภัย และมีความสุขที่สุดสำหรับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของเขา พื้นที่อยู่ใกล้ถนนใหญ่ แต่ห่างไกลชุมชนพอสมควรที่จะไม่รบกวนวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนรอบข้าง 

ปัจจุบันได้มีการเกลี่ยหน้าดินและกั้นรั้วเรียบร้อยแล้ว และยังมีงานด้านอื่นๆ ที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ ได้แก่ ระบบน้ำบาดาล ไฟฟ้า โรงเรือนคนงาน โรงเรียนสุนัข จำนวน 6 โรงโดยแต่ละโรงดูแลสุนัขได้ 200 ตัว การพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมทั้งต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา และไม้ดอกไม้ประดับ และโรงเรือนทางการแพทย์ ที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

ความตั้งใจสูงสุดของพวกเราทุกคนที่มูลนิธิฯ คือบ้านหลังใหม่ที่มีศักยภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าบ้านบางเลน เพื่อให้บ้านใหม่ที่กำแพงเพชรเป็นบ้านสุดท้ายที่สรรพชีวิตที่น่าสงสารเหล่านี้จะได้ใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุข

ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้บ้านกำแพงเพชร เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วที่สุด คือ ทุนทรัพย์ในการดำเนินการ ซึ่งจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับแรงเมตตาสนับสนุนจากสมาชิกผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่าน ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้ผลิต สินค้าการกุศล ทั้งเสื้อยืด กระเป๋าผ้าดิบทำมือ รวมทั้งของชำร่วยในวาระต่างๆ รวมทั้งระดมทุนผ่านกิจกรรมผ้าป่าประจำปี รวมทั้งออกบู๊ธจำหน่ายสินค้าในงานต่างๆ ที่ได้รับความอนุเคราะห์ด้านพื้นที่จากหน่วยงาน นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมหารายได้ อาทิ การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่จัดทอดผ้าป่าสร้างบ้านใหม่ให้สัตว์พิการ ไปเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2555 เป็นต้น

ทางมูลนิธิฯ ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ไม่เคยทอดทิ้งกันและยังคอยสนับสนุนโครงการของมูลนิธิฯด้วยดีมาโดยตลอดกว่า 30 ปี ที่ช่วยเหลือสัตว์น่าสงสารเหล่านี้จาก 0 ถึง 1 2 3 และต่อๆ มาโดยมีท่านสมาชิก “หัวใจเดียวกัน” ก้าวเท้าเข้ามานับกับเราจนสำเร็จถึง 10 เมื่อถึงวันที่เราต้องกลับมานับ 1 ใหม่อีกครั้งโดยไม่คาดการณ์มาก่อน ขอพลังท่านสมาชิกได้อยู่ เคียงข้างและก้าวไป กับเราอีกครั้งกับ  บ้านหลังสุดท้ายของสี่ขาอาภัพ”