มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
15/1 หมู่ที่ 1 ซ. พระมหาการุณย์ 25 ถ. ติวานนท์-ปากเกร็ด 56 ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

 

กว่าจะเป็นมูลนิธิฯ

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ก่อกำเนิดขึ้นจากจุดเล็กๆ แห่งเมตตาจิตของครอบครัวคุณพิมพ์กุล  โอฬารศิรโรจน์ (ศตพร  ดีพา) ที่ได้ให้ช่วยเหลือสัตว์ต่างๆ ที่บาดเจ็บ เจ็บป่วยมาตั้งแต่ปี 2524 เมื่อสัตว์เหล่านั้นแข็งแรงขึ้น จึงเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนแก้เหงา กลายเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกภายในครอบครัว เมื่อเวลาล่วงๆ จำนวนสัตว์ในความดูแลเพิ่มสูงขึ้น ทำให้สถานที่เดิมคับแคบ รวมทั้งภาระที่เพิ่มสูงขึ้น จึงได้ย้ายสถานที่เลี้ยงออกไปนอกเมือง  และใช้ชื่อว่า "บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ" ต่อมาในปี 2532 คุณชวนชื่น โกมารกุล ณ นคร (ยั่งยืน) ปัจจุบันท่านเสียชีวิตแล้ว ได้ทราบข่าวและมาเยี่ยมพร้อมทั้งแสดงความประสงค์ให้ความช่วยเหลือจัดซื้อที่ดินให้ 200 ตารางวา ที่ใช้เป็นที่ทำการมูลนิธิฯ ปัจจุบัน ตั้ง ณ เลขที่ 15/1 ม.1 ซ.พระมหาการุณย์25 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ในปี 2536  หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน  แห่งวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี  ได้เมตตามาเยี่ยมโปรดสัตว์พิการ ได้เห็นถึงสภาพปัญหาและภาระการเลี้ยงดูสัตว์เหล่านั้น พระเดชพระคุณเจ้าจึงเมตตามอบปัจจัยเพื่อช่วยเหลือสุนัขเดือนละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) สืบเนื่องมา จนท่านได้ละสังขารในปี 2554  เงินที่ได้ส่งมาช่วยเหลือจึงหยุดไป ขณะที่มูลนิธิฯ ได้อุปการะสัตว์พิการ ทั้งสุนัขและแมวในความดูแลทั้งหมดเกือบ 1,200 ตัว โดยเป็นแมวกว่า 200 ตัว ส่งผลให้พื้นที่เดิมคับแคบและแออัดมาก ประกอบกับถูกร้องเรียนเรื่องเสียง มูลนิธิฯ จึงได้จัดตั้งโครงการบ้านใหม่เพื่อสัตว์พิการขึ้น และได้โยกย้ายสุนัขที่ได้รับการบำบัดจนแข็งแรงและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้กว่า 700 ตัว ไปยังบ้านใหม่ที่ ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม ซึ่งมีพื้นที่รวมทั้งหมด 21 ไร่ ใช้วงเงินก่อสร้างไป 2 ล้านบาท รวมทั้งเงินบริจาคสมทบจากผู้มีจิตเมตตาอีกจำนวนหนึ่ง คุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจของสุนัขและแมวที่พำพัก ณ บ้านบางเลนดีขึ้นเป็นที่น่าชื่นใจของทุกคนที่ได้พบเห็น

ทว่าในปี 2554  บ้านใหม่ที่บางเลน ประสบมหาอุทกภัยครั้งเลวร้ายที่สุด ด้วยระดับน้ำที่ท่วมสูงกว่า 2 เมตร ทำให้ต้องขนย้ายสุนัขและแมวทั้งหมดหนีน้ำไปอยู่ที่ด่านกักกันสัตว์ใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี กว่า 7 เดือน ก่อนจะย้ายสุนัขกลับมาพักฟื้นที่บ้านบางเลนอีกครั้ง ทว่าในครั้งนี้ เป็นการรอเพื่อจะย้ายไปยังบ้านใหม่ที่ จ.กำแพงเพชร

ทั้งนี้เนื่องจาก หลังน้ำลดกลับสู่สภาพปกติ บ้านบางเลนได้รับความเสียหายอย่างหนัก โรงเรือนชำรุดทรุดโทรมเพราะจมอยู่ในน้ำเป็นเวลานาน ไม้ดอกไม้ประดับและหญ้าที่ปลูกไว้ตายจนสิ้น ไม้ใหญ่บางส่วนยืนต้นตาย บางส่วนยังดำรงต้นอยู่ได้พอเป็นร่มเงา บ้านบางเลนเองเคยประสบอุทกภัยมาแล้วครั้งหนึ่ง นอกจากนี้พื้นที่อำเภอบางเลนยังได้รับการกำหนดให้เป็นพื้นที่ผันน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีน โดยเหตุผลดังกล่าว ทางมูลนิธิฯ จึงชะลอการบูรณะบ้านบางเลน แต่ปรับปรุงให้เหมาะแก่การอยู่อาศัยของสุนัขและแมวไปพลางก่อนที่จะปิดบ้านแห่งนี้เป็นการถาวรในปี 2555 นี้

ในขณะเดียวกัน มูลนิธิฯ ได้จัดตั้ง ”โครงการพาน้องหมาหนีน้ำหาบ้านใหม่” ไป จ.กำแพงเพชร ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการก่อสร้าง โรงเรือนสำหรับสัตว์ และบ้านพักพนักงาน