มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
15/1 หมู่ที่ 1 ซ. พระมหาการุณย์ 25 ถ. ติวานนท์-ปากเกร็ด 56 ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

 

คนเบื้องหลัง

  • พิมพ์กุล โอฬารศิรโรจน์

    ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิฯ ที่เริ่มงานด้วยความรักและเมตตาจิตที่มีต่อสรรพชีวิตที่เจ็บป่วย บาดเจ็บ ให้การดูแลรักษาด้วยความรักและเอาใจใส่ ประดุจสมาชิกในครอบครัว กว่า 30 ปีนับจากจุดเริ่มต้นที่ฝ่าฟันอุปสรรคและทัศนคติของสังคมในเรื่องของสวัสดิภาพและการดูแลสัตว์จรจัด เจ็บป่วย บาดเจ็บ พิการ นับถึงวันนี้การที่มูลนิธิฯ สามารถหยัดยืนและได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน และสาธารณะชนทั่วไป นับเป็นความสำเร็จที่ประธานและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มูลนิธิฯ ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสัตว์เหล่านี้พึงได้รับการดูแล เฉกเช่นสัตว์ที่ปกติอื่นๆ เช่นกัน 
     
  • น.สพ.วิรัช ธนพัฒนเจริญ

    "หมอเล็ก" สัตวแพทย์หนุ่มที่มีความรักต่อสรรพสัตว์ ที่แบ่งเวลามาดูแลรักษาเหล่าสี่ขาน้อยใหญ่ สลับกับการเดินสายดูแลสัตว์อื่นๆ เช่น ม้า ด้วยเช่นกัน