มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
15/1 หมู่ที่ 1 ซ. พระมหาการุณย์ 25 ถ. ติวานนท์-ปากเกร็ด 56 ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

 

จากใจประธานมูลนิธิ

พลังแห่งความเมตตา

สวัสดีท่านสมาชิกและผู้มีจิตเมตตาต่อสัตว์พิการ

หากมีใครเคยสงสัยว่า พลังแห่งความเมตตา จะรังสรรค์สิ่งเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ได้จริงหรือ และหากมีใครเคยสงสัยว่าด้วยสองมือเล็กๆ ของดิฉันและทีมงานไม่กี่ชีวิตจะสามารถโอบอุ้มสัตว์พิการและจรจัดจำนวนพันกว่าชีวิต พร้อมด้วยความฝัน ความหวังว่าสัตว์พิการทั้งหลายจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ จะเป็นไปได้จริงหรือไม่

นี่คือคำตอบ..............จากจำนวนสมาชิกหลักหมื่นจากหลากหลายช่วงวัย อาชีพ วัฒนธรรมและฐานะความเป็นอยู่ ได้รวมตัวกันช่วยเหลือกิจกรรมใหญ่ๆ ของมูลนิธิฯ ครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งเป็นที่มาของเม็ดเงินหลั่งไหล ส่งผลให้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ลื่นไหล ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคในทุกๆ ครั้ง สัตว์พิการในความอุปถัมภ์มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และนับเป็นครั้งแรกของหลายๆคน ที่ตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิกหยิบยื่นคนละเล็กละน้อยหรือเสียสละทุนทรัพย์ก้อนใหญ่ตามกำลังศรัทธาและฐานะ

นี่คือความแตกต่างที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและความศรัทธาในพลังความเมตตาที่พวกเราทุกคนช่วยกันทำเพื่อให้สัตว์พิการที่น่าสงสาร รวมถึงสัตว์จรจัดที่ถูกทอดทิ้งรื่นรมย์ได้ในโลกที่พวกเขาเกิดมาช่วงหนึ่ง

ดิฉันคาดหวังว่า พลังแห่งความอบอุ่น หลายๆมือที่พร้อมใจร่วมวางในจุดที่สำคัญจะเกื้อหนุนกันตลอดไป เพื่อความฝันอันยิ่งใหญ่ให้สัตว์พิการ...ชีวิตที่หลายคนมองว่า ด้อยค่า ไปสู่ฝันและหวังถึงวันเวลาและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกและผู้ใจบุญทั้งหลาย ที่ช่วยเป็นหูเป็นตา ด้วยความรัก เมตตาต่อสัตว์ด้อยโอกาสเป็นกำลังใจให้ดิฉันยืนหยัดมาได้ในทุกวันนี้ ซึ่งทุกผลให้กิจทั้งหลายทั้งปวงที่เกินกำลังแค่ “สองมือ” ของดิฉันเพียงคนเดียว สำเร็จลุล่วงไปได้เสมอมา

 

พิมพ์กุล โอฬารศิรโรจน์

ประธานมูลนิธิฯ