มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
15/1 หมู่ที่ 1 ซ. พระมหาการุณย์ 25 ถ. ติวานนท์-ปากเกร็ด 56 ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

 

บัตรสมาชิก

บัตรสมาชิก แจกฟรี  สามารถบริจาคเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ทุกสาขา บริจาคขั้นตำ 100 บาทขึ้นไปไม่มีค่าธรรมเนียมในการบริจาค ติดต่อขอรับบัตรได้ที่อีเมลล์ home4animals@hotmail.com แจ้งรายละเอียดชื่อ-ที่อยู่ สำหรับจัดส่งทางไปรษณีย์