มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
15/1 หมู่ที่ 1 ซ. พระมหาการุณย์ 25 ถ. ติวานนท์-ปากเกร็ด 56 ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

 

งานทอดผ้าป่าสามัคคี ครั้งที่ 11 และ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ปี 2559

ประมวลภาพงานทอดผ้าป่าสามัคคี ครั้งที่ 11 และ ไถ่ชีวิตโคกระบือ ประจำปี 2559 ที่มูลนิธิฯได้จัดขึ้น ณ บ้านปากเกร็ด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559 ภายในงานมีกิจกรรมบนเวที อาทิเช่น โชว์ความสามารถพิเศษของสุนัข , ขับร้องเพลงเพราะๆจาก คุณลูกตาล อาร์สยามและศิลปินอีกหลายท่าน พร้อมทั้งรายละเอียดของงานผ้าป่าในครั้งนี้

1.ไถ่ชีวิต โค-กระบือ ปี 2559 

ราคาที่ไถ่จากโรงฆ่าสัตว์ -โค(วัว) 27,000 บาท/ ตัว , - กระบือ (ควาย) 30,000 บาท/ ตัว 

ปีนี้ทางสมาชิกได้ร่วมไถ่ชีวิต 

โค ได้ทั้งหมด   38 ตัว  = 1,026,000 บ.

กระบือ ได้ทั้งหมด 42 ตัว =  1,260,000 บ.

รวมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ได้ทั้งหมด จำนวน 80 ตัว มูลค่าทั้งสิ้น  2,286,000 บาท

หมายเหตุ : ในการไถ่ชีวิตโค-กระบือ มูลนิธิฯ เป็นเพียงสะพานบุญให้สมาชิกทุกท่านเท่านั้น ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดำเนินงาน ปี 2559 ได้ดำเนินการไถ่ชีวิตโค-กระบือเรียบร้อยแล้ว 

2.ผ้าป่าสามัคคี ครั้งที่ 11 ปี 2559

ได้ยอดทั้งหมด 2,381,510 บาท(ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายในการจัดงาน) หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดงานแล้วจะนำไปจัดซือเครื่องมือแพทย์ชุดใหม่ เพื่อดูแลสัตว์พิการและเจ็บป่วย และเป็นทุนทรัพย์เพื่อดูแลสัตว์พิการ

** ขอขอบคุณผู้สนับสนุน **

-ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี และ ปศุสัตว์อำเภอปากเกร็ด

-ทีมงานอาร์สยาม พร้อมด้วย ศิลปิน,พิธีกร 

-คุณลูกตาล อาร์สยาม 

-รพส.ทองหล่อ 

-นสพ.วิรัช ธนพัฒนเจริญ

-ศูนย์ฝึกสุนัขไชยภักดิ์ และ คุณจิ๊บ สมาชิกกลุ่มปอมเมอร์เรเนียน ที่นำน้องเป่าเป้ยมาโชว์ความสามารถพิเศษ

-คณะผู้จัดทำโรงทานที่จัดทำอาหารในซุ้มต่างๆ 
-APPCO GROUP (โครงการ Care & Share ปีที่ทำโครงการ ตุลาคม ปี 57 –มีนาคม ปี 59)

และมูลนิธิฯ ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญ ผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน 
ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย สุขสมหวังทุกประการ


คลิกชมภาพทั้งหมดของงานทอดผ้าป่าครั้งที่ 11