มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
15/1 หมู่ที่ 1 ซ. พระมหาการุณย์ 25 ถ. ติวานนท์-ปากเกร็ด 56 ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

 

ทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งที่ 12 และไถ่ชีวิตโค-กระบือ ปี 60

ประมวลภาพงานทอดผ้าป่าสามัคคี ครั้งที่ 12 และ ไถ่ชีวิตโคกระบือ ประจำปี 2560 ที่มูลนิธิฯได้จัดขึ้น ณ บ้านปากเกร็ด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 ภายในงานมีกิจกรรมบนเวที อาทิเช่น โชว์ความสามารถพิเศษของสุนัข , ขับร้องเพลงเพราะๆจาก คุณลูกตาล อาร์สยามและเพื่อน พร้อมทั้งรายละเอียดของงานผ้าป่าในครั้งนี้

1.ไถ่ชีวิต โค-กระบือ ปี 2560

ราคาที่ไถ่จากโรงฆ่าสัตว์ โค(วัว) 27,000 บาท/ ตัว , กระบือ (ควาย) 30,000 บาท/ ตัว

ปีนี้ทางสมาชิกได้ร่วมไถ่ชีวิต โค ได้ทั้งหมด 33 ตัว = 891,000 บ. กระบือ ได้ทั้งหมด 35 ตัว = 1,050,000 บ.

 

รวมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ได้ทั้งหมด จำนวน 68 ตัว มูลค่า1,941,000 บาท

หมายเหตุ : ในการไถ่ชีวิตโค-กระบือ มูลนิธิฯ เป็นเพียงสะพานบุญให้สมาชิกทุกท่านเท่านั้น

ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดำเนินงาน ปี 2560 ได้ดำเนินการไถ่ชีวิตโค-กระบือเรียบร้อยแล้ว

 

2.ผ้าป่าสามัคคี ครั้งที่ 12 ปี 2560

ได้ยอดทั้งหมด 2,664,696 บาท (ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายในการจัดงาน)

หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดงานแล้วจะนำไปชำระค่าว่าจ้างปรับปรุงถนนบ้านบางเลน และ ค่าว่าจ้างทำกรงแมว

 

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน

 

-ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

 

-ปศุสัตว์อำเภอปากเกร็ด

 

-คุณลูกตาล อาร์สยามและเพื่อน

 

-รพส.ทองหล่อ

 

-นสพ.วิรัช ธนพัฒนเจริญ

 

-ศูนย์ฝึกสุนัขไชยภักดิ์ และ คุณจิ๊บ สมาชิกกลุ่มปอมเมอร์เรเนียน ที่นำน้องเป่าเป้ยมาโชว์ความสามารถพิเศษ

 

-คณะผู้จัดทำโรงทานที่จัดทำอาหารในซุ้มต่างๆ

 

มูลนิธิฯ ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญ ผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน

ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง

ปราศจากโรคภัย สุขสมหวังทุกประการ

10 พฤษภาคม 2560