มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
15/1 หมู่ที่ 1 ซ. พระมหาการุณย์ 25 ถ. ติวานนท์-ปากเกร็ด 56 ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

 

กิจกรรม อาบน้ำน้องหมา@บางเลน

ทางมูลนิธิฯ มีบ้านพักฟื้นสำหรับดูแลสัตว์ จำนวน 2 ที่ คือบ้านปากเกร็ด จ.นนทบุรี และ บ้านบางเลน จ.นครปฐม สถานที่บ้านปากเกร็ด จะจัดส่วนการดูแลเป็นสัตว์พิการและสัตว์เจ็บป่วยทั้งหมด สถานที่บ้านบางเลนจะเป็นสถานที่รองรับสัตว์ที่รักษาหายแล้ว ช่วยเหลือตัวเองได้จากบ้านปากเกร็ด นำมาพักฟื้นต่อเพื่อให้มีพื้นที่เดินออกกำลังกาย และ ไม่ต้องกักบริเวณเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ในทุกๆ ปี สัตว์ทุกตัวจะได้รับการกระตุ้นวัคซีนรวม และ วัคซีนพิษสุนัขบ้า และการดูแลในส่วนของการอาบน้ำและกำจัดเห็บหมัด