มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
15/1 หมู่ที่ 1 ซ. พระมหาการุณย์ 25 ถ. ติวานนท์-ปากเกร็ด 56 ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

 

ข่าวสารและกิจกรรม


ขออนุญาตแจ้ง งดแจก ลูกชิ้น-ไส้กรอก

มูลนิธิฯ ขออนุญาตแจ้ง ยกเลิก แจก ลูกชิ้น-ไว้กรอก ให้สัตว์พิการ