มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
15/1 หมู่ที่ 1 ซ. พระมหาการุณย์ 25 ถ. ติวานนท์-ปากเกร็ด 56 ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

 

ขออนุญาตแจ้ง งดแจก ลูกชิ้น-ไส้กรอก 12/11/2017

มูลนิธิฯ ขออนุญาตแจ้ง ยกเลิก แจก ลูกชิ้น-ไว้กรอก ให้สัตว์พิการ

เนื่องจากสัตว์กินแล้วมีปัญหาสุขภาพบ่อยครั้ง สัตวแพทย์จึงลงความเห็นว่า ควรยกเลิก

 

ท่านสามารถจัดเตรียม ขนมสุนัขทุกแบบ เน้นแบบนิ่ม อกไก่ต้ม-ตับไก่ต้ม ไม่ปรุงรส (หากปรุงรสจะมีปัญหากับสุขภาพสัตว์) ไข่ต้ม

มาแจกให้สัตวพิการได้ สุนัขจำนวน 300 ตัว แมวพิการ 100 ตัว(แมวยังไม่อนุญาตให้แจก สามารถฝากเจ้าหน้าที่ได้)

จัดเตรียมมาจำนวนตามที่ท่านสะดวกสามารถนำมาได้ 

 

เวลาแจกอาหารว่าง  11.00-16.00 น. ท่านที่เดินทางมาก่อนหรือหลังเวลาที่กำหนด สามารถฝากไว้ที่เจ้าหน้าที่