มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
15/1 หมู่ที่ 1 ซ. พระมหาการุณย์ 25 ถ. ติวานนท์-ปากเกร็ด 56 ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

 

สี่ขากับบ้านใหม่

หลากเรื่องราวของน้องหมา น้องแมว ที่ได้รับโอกาสทองของชีวิต มีบ้านที่ให้ความรักความอบอุ่นและการดูแลจากพ่อ-แม่ใจดี