มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
15/1 หมู่ที่ 1 ซ. พระมหาการุณย์ 25 ถ. ติวานนท์-ปากเกร็ด 56 ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

 

กิจกรรมประจำปี

กิจกรรมประจำปีของมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) งานประจำปีจะประกอบด้วย งานทอดผ้าป่าสามัคคี ที่จัดขึ้นในอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษายน ของทุกๆปี งานทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2548 เพื่อความเป็นศิริมงคลของมูลนิธิฯ และสมาชิกทุกท่าน โดยจัดขึ้น ณ บ้านบางเลน ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม นอกจากการทำบุญ ทอดผ้าป่าแล้ว สมาชิกยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การสอยดาว ตักไข่ ชมการแสดงของสุนัขแสนรู้ มินิคอนเสิรตจากศิลปิน ลูกตาล อาร์สยามและเพื่อน อุดหนุนสินค้าการกุศลของมูลนิธิฯ พร้อมรับประทานอาหารที่ทางมูลนิธิฯ จัดเตรียมไว้ต้อนรับทุกท่าน ปัจจุบัน จะจัดงานทอดผ้าป่าที่ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ(ปากเกร็ด) เนื่องจากสะดวกในการเดินทางของผู้ร่วมงาน

คลิกชมภาพงาน  ผ้าป่าสามัคคี ครั้งที่ 12 ปี 2560