มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
15/1 หมู่ที่ 1 ซ. พระมหาการุณย์ 25 ถ. ติวานนท์-ปากเกร็ด 56 ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

 

หนูอยากมีพ่อ - แม่

ท่านสามารถให้การอุปถัมภ์สุนัขพิการของมูลนิธิฯ โดยไม่ต้องรับน้องๆ ไปเลี้ยงดูแลที่บ้าน เพียงช่วยเหลือบริจาคค่าอาหาร-ค่ายาให้วันละ 10 บาท (เดือนละ 300 บาท) เท่านั้น ทั้งนี้ท่านสามารถระบุได้ว่าต้องการเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ให้กับสุนัขตัวใด  คลิกเพื่อเลือกลูกอุปถัมภ์  เพื่อที่ท่านจะติดตามสอบถามอาการอัพเดตของลูกอุปถัมภ์ของท่านได้ สนใจสามารถสมัครได้ที่มูลนิธิฯ ด้วยตนเอง หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกรายละเอียดแล้วจัดส่งให้ทางมูลนิธิฯ ตามช่องทางที่ระบุไว้ในใบสมัคร

เมื่อมูลนิธิฯได้รับรายละเอียดการสมัครเรียบร้อยแล้วจะส่งบัตรประจำตัวของลูกอุปถัมภ์ไปให้ เมื่อได้รับบัตรประจำตัวแล้ว ท่านสามารถโอนเงินค่าอุปถัมภ์ได้ทันที 


บัญชีที่โอนค่าอุปถัมภ์ของโครงการหนูอยากมีพ่อ-แม่ 

บัญชี ออมทรัพย์  ชื่อบัญชี มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

ธ.กรุงเทพ 059-0-13223-9 สาขา ถนนสรงประภา 
 


หมายเหตุ : สุนัขที่เข้าโครงการฯ สามารถมีพ่อแม่ฯ ได้หลายท่าน เพื่อนำทุนทรัพย์มาช่วยเหลือดูแลสัตว์พิการ