มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
15/1 หมู่ที่ 1 ซ. พระมหาการุณย์ 25 ถ. ติวานนท์-ปากเกร็ด 56 ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

 

วันละบาทต่อชีวิตหมาแมว

ร่วมแบ่งปันน้ำใจสู่สัตว์เหล่านี้โดยการบริจาคช่วยเหลือเป็นค่ายารักษา ค่าอุปกรณ์ และค่าอาหาร อาทิ แชมพูอาบน้ำ ยากันยุง ยารักษาแผลภายนอก ฯลฯ ให้แก่สัตว์ป่วยและสัตว์พิการ ด้วยเงินเพียงวันละ 1 บาท ที่มีค่ายิ่ง ในการต่อชีวิตสัตว์ที่น่าสงสารเหล่านี้

ติดต่อขอรับกระปุกออมสินได้ที่ Home4animals@hotmail.com หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แล้วกรอกรายละเอียดและส่งโทรสารมาที่ 02-961-5305 (Auto)