มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
15/1 หมู่ที่ 1 ซ. พระมหาการุณย์ 25 ถ. ติวานนท์-ปากเกร็ด 56 ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

 

สัตว์พิการที่เข้า "โครงการหนูอยากมีพ่อแม่"

 

เนื่องจากมีสัตว์พิการเพิ่มขึ้น ต้องการทราบข้อมูลอัพเดตสุนัขที่รับอุปถัมภ์  

สามารถโทรเช็คกับเจ้าหน้าที่ได้ที่ เบอร์ 02-584-4896 หรือ ทางเฟสบุค Inbox (ข้อความ) เฟสบุคชื่อมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ(้home4animals)

หมายเหตุ   :   สุนัขที่เข้าโครงการฯ สามารถมีพ่อแม่ฯ ได้หลายท่าน เพื่อนำทุนทรัพย์มาช่วยเหลือดูแลสัตว์พิการและด้อยโอกาส